Hledat, podporovat a propojovat budoucí "Komenské" pro 21. století

 


Aktuálně

"Co tedy Ježíš ve vztahu ke „světu“ chce? V modlitbě v 17. kapitole Jana Ježíš prosí, aby nám Bůh pomohl být „ve světě“, ale ne „ze světa“. Tím nás tedy volá, abychom usilovali být „ve světě“, ale ne „ze světa“. To znamená, že máme žít ve skutečném živoucím kontaktu se světem, aniž by však svět určoval naši identitu, naše myšlenky, priority, pocity a hodnoty. Místo toho mají být naše identita, naše myšlenky, priority, pocity a hodnoty neustále posvěcovány pravdou, živým Božím Slovem. A jako takto posvěcené lidi nás Ježíš posílá do světa, podobně jako Otec poslal do světa jej. Ústřední myšlenku tohoto biblického textu bychom snad mohli shrnout takto:"

Více..