Projekty

To nejlepší z díla učitele národů pro rok 2020  
Porada o nápravě věcí českých

Kontext projektu:

V roce 2020 to bude 350 let od úmrtí J. A. Komenského. Komenský nestihl dokončit své nejvýznamnější dílo s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských. Záměrem projektu "Komenský 2020", jehož je KIP partnerem, je zhostit se tohoto výročí jako příležitosti k významné popularizaci a šíření Komenského křesťanského odkazu. Zamýšlíme přizvat Česko (především skrze školy) k navázání na Komenského „poradu“. 

Více..


V tomto programu nabízíme:

1. osobní mentoring - se zaměřením zejména na postgraduální studenty

2. pravidlená setkání studentů - zaměřeno na vzájemnou podporu a povzbuzení

3. akademický network (pořádaný od roku 2014) - více k vizi networku zde

Více..


V návaznosti na průkopnické dílo křesťanského spisovatele C. S. Lewise, byl v roce 2014 založen při Komenského institutu program, který rozvíjí mnohostrannou osvětovou a vzdělávací činnost, jejímž cílem je prostředkovat dorozumění a dialog mezi křesťanskou vírou a současnou českou kulturou.

Více..


Tento projekt začal fungovat v roce 2012, jeho cílem je podpora vzdělávání křesťanských pracovníků v České republice.

V roce 2012 byly podpořeny tři kurzy, které byly realizovány společně s Evangelikálním teologickým seminářem v Praze (ETS) - www.etspraha.cz: 

  • Apologetika (Praha): vyučující Mgr. Jiří Unger, Mgr. Jan Valeš
  • Biblická interpretace (Hranice): vyučující David Beňa, lic. theol., Peter Cimala, Th.D.
  • Pastorace konfliktů (Pardubice): vyučující Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol

Více..


Více..


Vladimír Červeňák, který získal titul doktora medicíny na Univerzitě Karlově v Praze.

Více..