Víra a politika

Press Release on Religious Freedom

Více..


This article from the UK's Guardian (see link) could be very helpful for modern liberal democracies in the 21 century as they deal with increasingly diverse societies.

www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2009/jun/17/religion-ethics

Více..


My philosophy, including my philosophy of family values and public life, is self-consciously a result of my theology; this is not the result of me being some type of religious fanatic; it is a normal but often unrecognized part of the human condition that our ultimate beliefs about the nature of the universe exercise extensive influence over our penultimate or secondary beliefs and convictions in the everyday realms of family, child raising, education, and public policy...

Více..


It would be a serious mistake to think that the quest for human dignity and the concern for human rights are only matters for philosophical novelists like Camus or Dostoevsky.

Více..


Some religions, philosophies, and ideologies lead to the abuse of human rights when they are consistently implemented, whereas other religions, philosophies, and ideologies motivate people to protect human rights. Words are powerful; they shape and direct the actions of individuals, groups, and whole communities...

Více..


In the last few days we have begun to hear the various international protests against the actions of Swiss voters, to not allow the construction of future minarets in their small alpine nation...

Více..


Evangelikální závazek lidským právůmProbuzenecké hnutí, podobně jako církev katolická, obecně věří v to, že lidská práva mají oporu v evangeliu, jsou jeho naplněním, a že boj za lidská práva je v souladu s křesťanskými zásadami.[i] Ochrana a prosazování lidských práv pak musí být, podle evangelikálů, směrodatná pro každou křesťanskou politiku.[ii]

Více..


Překlad věnován Viktoriji.

Jakožto malý křesťanský think-tank se muselo Jubilee Centrum intenzívně zabývat otázkou, jak uvést křesťanské hodnoty do veřejného života. Jednou z možností, kterou křesťané využívají několik posledních desetiletí, především pak v kontinentální Evropě, je utváření křesťanských politických stran. Sám mám blízké přátele, kteří jsou zapojeni do snah utvořit křesťanskou politickou stranu v Británii. Zatímco respektuji jejich upřímnou motivaci jakožto také věřící a miluji je jakožto své blízké, věřím, že dělají chybu. Proč? Dovolte mi zmínit čtyři důvody.

Více..


Ve svém článku „Proti myšlence křesťanských politických stran“, Dr. Michael Schluter argumentoval proti myšlence, že by křesťané měli vytvářet své vlastní politické strany. Ram Gidoomal předsedal Programu na podporu městského života a je lídrem Křesťanské lidové aliance (CPA), britské první politické strany s křesťansko-demokratickým programem. Gidoomal tvrdí, že v dnešní době existují závažné důvody pro existenci křesťanské demokracie v Británii.

Více..