KOMENSKÝ 2020

To nejlepší z díla učitele národů pro rok 2020

Porada o nápravě věcí českých

V roce 2020 to bude 350 let od úmrtí J. A. Komenského. Komenský nestihl dokončit své nejvýznamnější dílo s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských. Záměrem projektu "Komenský 2020", jehož je KIP partnerem, je zhostit se tohoto výročí jako příležitosti k významné popularizaci a šíření Komenského křesťanského odkazu. Zamýšlíme přizvat Česko (především skrze školy) k navázání na Komenského „poradu“. 

Více o projektu Komenský 2020 zde.