ÚvodProjektyKnihy a publikace

 

Teze Martina Luthera z 31. října 1517

Vydány v časopise Theologia Vitae, ročník 6 (2016), číslo 1-2,

Sdružení evangelikálních teologů, listopad 2017

http://www.thv.cz/

 

 

  

Morální odpovědnost: tři rozměry etického rozhodování

Thomas Schirrmacher

Návrat domů: 2016

"Už dlouho jsem nečetl tak praktickou knihu. Etika bývá nazývána praktickou filosofií, ovšem příliš často jsou odborné knihy o etice všechno, jen ne praktické. Kniha kolegy Schirrmachera praktická skutečně je. Všechny etické principy, které autor předkládá, jsou konkretizovány a aplikovány v reálných životních situacích."
(PhDr. Jan Hábl, PhD, pedagog a učitel etiky)

"Začtěme se do knihy, která nás vtáhne do světa etického rozhodování a pomůže nám propojit etická měřítka s praxí. Celá problematika morální odpovědnosti je nepochybně vysoce živým a aktuálním tématem v etickém chaosu a pluralistické rozmazanosti evropské společnosti."
(ThDr. Pavel Černý, Th.D., kazatel a učitel teologie)

http://www.navrat.cz/moralni-odpovednost-thomas-schirrmacher/d-70554/

  

Heidelberský katechismus:
křesťanské učení

Překlad: Peter Cimala 

Návrat domů: 2013

Co je tvým jediným potěšením v životě a smrti?
Co je pravá víra?
V čem spočívá skutečné pokání a obrácení?
Klasický reformační text v novém českém překladu.

http://www.navrat.cz/heidelbersky-katechismus/d-70502/

  

 

Lekce z lidskosti
v životě a díle Jana Amose Komenského

Jan Hábl

Návrat domů: 2011

Kniha pojednává o problematice pedagogické humanizace. Autor analyzuje a identifikuje příčiny moderní krize lidskosti i jejího pedagogického utváření. Předkládá argument, že jednou z fundamentálních příčin je antropologický redukcionismus související s post-osvíceneckou restrikcí transcendentního rozměru lidství. Jako alternativu k problematické moderní antropologii monografie předkládá Komenského pojetí lidskosti, kterou důkladně ohledává v primárních komeniologických zdrojích, a to jak biografických, tak literárních. Komenského pojetí lidskosti je zde předloženo ve své plastičnosti, aby - kromě jiného - poskytlo překvapivě inspirativní materiál pro humanizační úsilí současné pedagogiky.

           

 

Věrné vyprávění

Jonathan Edwards

Věrné vyprávění o podivuhodném díle Božím při obrácení mnoha set duší v Northamptonu a sousedních městech a vesnicích v New Hampshiru v Nové Angliii v dopise Rev. dr. Colemanovi z Bostonu, napsané důstojným panem Edwardsem.

Věrné vyprávění se ve své úplné podobě objevilo v Londýně poprvé za podpory Rev. Isaaca Wattse a Johna Guyse, kteří napsali: Přátelská korespondence, kterou udržujeme s našimi bratry z Nové Anglie, nám čas od času skýtá potěšení slyšet o některých podivuhodných případech Boží milosti při obrácení hříšníků a některých vynikajících příkladech zbožnosti v této části Ameriky. Nikdy jsme však neslyšeli ani nečetli, že by od prvokřesťanských dob došlo k nějaké události tohoto druhu, jež by byla tak udivující, jako je ta, kterou nám představilo toto vyprávění.

  

 

http://www.navrat.cz/fotocache/bigorig/PRaus.jpg

Spojenci namísto protivníků: proces manželského a pertnerského konfliktu

Pavel Raus

     Návrat domů: 2012

Konflikty jsou nevyhnutelnou součástí každého vztahu. Konflikty jsou nepříjemné, vyčerpávající a únavné. Nemáme je rádi.

Konflikty ale také mohou být příležitostí ke zkvalitnění našeho vztahu.
Tato kniha popisuje průběh manželského a partnerského konfliktu a snaží se partnerům pomoci úspěšně projít konfliktem tak, aby se jejich vzájemný vztah obohatil.

Kniha je vhodná pro ty:
kdo se ve vztahu nacházejí v situacích, kterým nerozumí.
kdo jsou vývojem vztahu šokováni a překvapeni.
kdo nevidí východisko z nastalé partnerské krize.
kdo ztrácí naději, že konflikt lze jednoduše vyřešit.
kdo jsou vzájemnými konflikty ve vztahu unaveni.
kdo žijí vedle sebe ve zdánlivém klidu, avšak ve vyprázdněném vztahu a nadále se odcizují.
kdo uvažují o rozvodu, ale jsou ochotni své rozhodnutí ještě přehodnotit.
kdo se rozhodli zůstat spolu a na vztahu pracovat.
kdo ještě nedošli do žádné z těchto fází a chtějí se na případný konflikt dobře připravit.

http://www.navrat.cz/spojenci-namisto-protivniku-pavel-raus/d-70454

  

 

Cesta ke štěstí: tajemství vaší duševní pohody

David G. Myers

 

 

„Známý psycholog D. Myers ve své knize Cesta ke štěstí shrnuje výsledky rozsáhlých výzkumů o povaze a příčinách lidského štěstí. Jeho práce je střízlivá, vědecká, a zároveň skvěle napsaná a nesmírně podnětná. Odhaluje celou řadu stereotypních falešných představ o tom, proč jsou lidé šťastní a proč se cítí nešťastní. Nabízí pronikavou analýzu oblíbených mýtů a iluzí západní kultury. Kniha ústí v inspirující úvahu o tom, v čem spočívá tajemství šťastných lidí.“
(Pavel Hošek, Th.D.)


Přidat komentář

Pole označená * jsou povinná.


Prosím opište text.

Komentáře

Přidat komentář
Nenalezeny žádné záznamy.