O nás

Naše poslání

Komenského institut v Praze (KIP) existuje proto, aby hledal, podporoval a propojoval lidi integrující křesťanskou víru a vzdělanost v 21. století po vzoru J. A. Komenského. Poslání KIP se realizuje zejména v hlavním programu, který je zaměřen na akademický mentoring a podporu křesťanských akademiků.

Naše hlavní hodnoty

  • podpora a doprovázení
  • integrace víry a vzdělanosti
  • osobní a odborný růst
  • domácí i mezinárodní rozměr
  • odpovědnost vůči církvi i společnosti

Mezinárodní kontext naší práce

V České republice chceme přispět k naplňování této výzvy:

"Povzbuzujeme mladé křesťanské vysokoškolské učitele a akademické pracovníky, aby uvažovali o dlouhodobé dráze na některé sekulární univerzitě s cílem (i) vyučovat a (ii) rozvíjet svůj předmět z biblického pohledu na svět a ovlivňovat tak svůj vědní obor. Akademickou obec se neodvažujeme zanedbávat." (Závazek z Kapského města z roku 2010, II.A.7)

O poslání a naši práci napsali také v časopisu Brána (květen-červen, 2015).